Dokumenter og innsyn

Her kommer det oversikt over mappestrukturen på arkivet hos RKK Salten.

 

Innsyn i dokumenter vedrørende våre aktiviteter med samarbeidskommunene fås på direkte forespørsel til post@rkksalten.no.