Fagdager om saksbehandling og forvaltningsskikk

Målgruppe: Alle kommunale ledere, og øvrige saksbehandlere i kommunene + servicetorg.


Tid: 2. mai kl 10 - 17 og 3. mai kl 09 - 16. 


Sted: Fauske hotell.


Pris: u/overnatting: kr 1200.


Pris m/overnatting: kr 1950.


Kurs i grunnleggende IKT

RKK Salten har i samarbeid med Karrieresenteret Salten gleden av å invitere til 30 timers kurs i grunnleggende IKT.

 

Målgruppen for kurset:

Kommunalt ansatte innen teknisk sektor, renhold og servicetorg, med behov for grunnleggende kunnskap og kompetanse inne bruk av digitale verktøy. Andre interesserte vil også kunne melde seg på.

 

Kursinnhold: Vedlagt ligger oversikt over innhold (plan for gjennomføring), der tema og innhold er beskrevet.

Undervisningen vil legges til rette og tilpasses behov underveis. I tillegg legges det opp til at undervisningen skal rettes mot den enkelte kursdeltakers arbeidsoppgaver knyttet opp mot behov for digitale ferdigheter i arbeidshverdagen.

Karrieresenteret har mulighet for å låne ut Ipad ved kurset, men har begrenset antall. Det vil derfor være en fordel om man stiller med eget utstyr (PC, Ipad etc).

 

Sted for gjennomføring:

Karrieresenteret Salten, kurslokalene ligger i Industriveien på Søbbesva.

 

Kurset er gratis for deltakere i RKK Saltenkommunene.

 

Påmelding: 

Påmelding til RKK Salten innen 30. april.

E-post: post@rkksalten.no

Telefon: 906 79 687/75 60 45 44