Tidligere aktiviteter

JANUAR: 

3.1.: Samarbeidsforum skoleutvikling Salten. Sted: Fauske. 

8.1. og 9.1.: 1. samling KIB (kvalitet i barnehagen) - veilederskolering. Sted: Fauske. 

9.1.: Nettverk teknisk sektor. Sted: Ørnes. 

9.1.: Samling eksamensforberedende kurs BUA. Sted: Bodø. 

10.1.: Arbeidsgruppe samarbeidsforum skoleutvikling. Sted: Bodø. 

16.1.: Samling eksamensforberedende kurs BUA. Sted: Bodø. 

22.1.: SFO-nettverk. Sted: Fauske. 

23.1. og 24.1.: Nordlandskonferansen. Sted: Bodø. 

23.1.: Grønne tanker - glade barn. Psykologisk førstehjelp for barn i barnehagealder. Sted: Straumen. 

31.1. og 1.2.: Møte mellom Fylkesmannen og RKKene i Nordland. Sted: Bodø. 

 

FEBRUAR: 

1.2.: Søkermøte nettverk for pleie og omsorg. Sted: Fauske. 

1.2.: Samarbeidsforum skoleutvikling Salten. Sted: Fauske. 

1. og 2.2.: Styremøte RKK Salten. Sted: Bodø. 

5.2.: Møte m/strategisk ledergruppe, kompetansestrategi. Sted: Inndyr. 

6.2.: Nettverk koordinatorer rehab/hab. Sted: Fauske. 

7.2.: Kvalitet i barnehagen (KIB). Sted: Bodø. 

13. og 14.2.: BPA-kurs. Sted: Bodø.

15. og 16.2.: Oppvekstkonferanse skoleutvikling i Nordland. Skoleledere, skoleeiere, RKK, FM. Sted: Scandic havet, Bodø.