Aktuelle konferanser

Kommunekonferansen for landbruksforvaltningen i NordlandFylkesmannens årlige konferanse for landbruksforvaltningen i kommunene i Nordland arrangeres i år i Bodø 12. - 13. mars. Konferansen vil finne sted på Radisson Blu Hotell i Bodø.  Programmet starter mandag 12. mars kl. 10.00 og avsluttes med lunsj tirsdag kl. 14.00. Programmet er under utarbeidelse, og det vil komme mer informasjon om priser, påmelding og program så snart dette er klart.

 

Kommunekonferansen 201823. og 24. mai 2018 arrangerer Fylkesmannen i Nordland ny kommunekonferanse i Bodø. Primær målgruppe er ordførere, rådmenn politisk- og administrativ ledelse i nordlandskommunene. Kommuneøkonomi, videre arbeid med kommunereformen og mange flere interessante tema på konferansen. Fullt program presenteres når det er klart. Konferansen holdes på Scandic Havet. Påmelding via linken over. 

Aktuelle tilskuddsordninger

Nordland fylkeskommune har en rekke tilskuddsordninger, og det er opptil flere som kan være aktuelt for ulike områder innen teknisk sektor, blant annet: 

- Attraktive og inkluderende samfunn

- Folkehelsetiltak

- Innovasjon og næringsutvikling

- Landbruk

- Omstillingsmidler

- Kommunal infrastruktur

Stedsutvikling

- Trafikksikkerhet  

- Viltformål