Styret

Styret består i dag av følgende medlemmer:

    Styreleder:         Ingrid Alterskjær (Fauske)

    Nestleder:          Dag Robertsen  (Steigen) 

    Styremedlem:    Lisbeth Movik  (Beiarn)

    Styremedlem:    Helge Akerhaugen (Gildeskål)

    Styremedlem:    Hege Sørlie (Meløy)

    Styremedlem:    Elfrid Boine  (Saltdal)

    Styremedlem:    Arve Antonsen  (Sørfold)

    Styremedlem:    Inger Kristiansen (Fagforundet)

    Styremedlem:   Jan-Frode Setså (Utdanningsforbundet)

 

Samarbeidsavtalen finner du her. Arbeid med ny samarbeidsavtale pågår.