Kommuner i RKK Salten

Viktige samarbeidspartnere

RKK Salten samarbeider bredt for å øke kompetansen i kommunene vi er eid av, og noen av våre samarbeidspartnere er: 

Fylkesmannen i Nordland

- Nordland fylkeskommune

- Nord universitet

Leverandører

I tillegg til mye jobbing i nettverk, arrangerer vi også fagdager/kurs der vi ser at det kan være konstruktivt. I den sammenhengen benytter vi oss av ulike leverandører av kurs, og noen av disse er: 

- Fagakademiet

- Nord universitet

- BRO Aschehoug

Aktuell finansiering

RKK Salten jobber også for å hente inn eksterne midler til å gjennomføre tiltak for kompetanseheving for våre sju kommuner, og det gjør vi gjennom søknader til blant annet: 

- Fylkesmannen i Nordland

- Nordland fylkeskommune

- KS (OU-fond)

- Kompetanse Norge