Teknisk sektor

Teknisk sektor er en mangfoldig sektor, og ulikt definert i de ulike kommunene. Det er en sektor som inneholder både IKT og servicekontor, vei/vann/avløp, plan/utvikling, eiendom, landbruk/vilt, trafikk og motorferdsel for å nevne noe.

RKK Salten har konstituert nettverk for kommunalledere innenfor teknisk sektor, og har hatt tre nettverksmøter siden i høst. Vi har begynt å gjøre oss kjent med denne sektoren, og har fått sondert terrenget litt for å finne ut hva det vil være konstruktivt å samarbeide om gjennom både lærende møter med erfaringsdeling, fagdager og faglig påfyll.

I første omgang er det områdene saksbehandling og forvaltningsrett, veiforvaltning, ny personvernforordning (GDPR) og enkelte fagspesifikke områder innenfor sektoren vi planlegger kompetanseutvikling innen, og ser fram til den prosessen.

I tillegg er det selvfølgelig en hel haug med interessante og viktige områder for kompetanseutvikling også i denne sektoren, men vi har fokus på å skynde oss sakte, og få i gang gode prosesser rundt noen områder først, og så tar vi det derfra.

Videre møteplan: 

26. april 2018: Nettverksmøte i Gildeskål og omvisning på GIFAS.

28. august 2018: Nettverksmøte i Beiarn. 

13. november 2018: Nettverksmøte i Saltdal